גלריה

תמונות מהספר: The Case for a Secular New Jerusalem

בית בידאס, במיתחם מלון רמת אביב הישן.
הבית נהרס בשנת 2003 ובמקומו נבנו "סביוני רמת אביב"

פרעות בשכונת מנשיה, על גבול תל אביב יפו, 1947. מתוך אוסף רודי וייסנשטיין.

פרעות בשכונת מנשיה, על גבול תל אביב יפו, 1947. מתוך אוסף רודי וייסנשטיין.

 

אירועים: