Ofra Favicon OYL 2 פרסום אחרון:

זה טלפון זה / מדיון תנאי מעצר הבית של דארין טאטור

התפרסם ב"הגדה השמאלית" 27/5/2017
חידת-בדיחת קרש ידועה המוכרת לכל ישראלי ותיק שואלת: תנין – הוא יותר ירוק או יותר ארוך? התשובה האבסורדית אמורה להיות: "הוא יותר ירוק, כי הוא ירוק גם לרוחב". הדימוי הטיפשי אינו מרפה ממני מאז הדיון האחרון בבית משפט השלום בנצרת שממנו יצאתי (שוב) עם תהיה קיומית לא פתורה: מדינת ישראל בהתנכלותה הבלתי נלאית למשוררת דארין טאטור היא יותר מרושעת, או יותר מטופשת? להמשך קריאה…

מול הכלים הכבדים שמפעילה מדינת ישראל נגד המשוררת דארין טאטור מנסים ידידים אחרים לגייס תרומות שיאפשרו את ההגנה המשפטית הנאותה שהיא ראויה לה. אנו קוראים לכל מי שיכול להיכנס לדף ההתרמה ולתת יד למאבק נגד מכונת ההפחדה הבריונית וחסרת התחכום של מדינה רבת כוח נגד משוררת קטנה אחת.

Ofra Favicon OYL 2 מהדורה שנייה:

ארץ, ברית
מדוע אין לישראלים מדינה דמוקרטית חילונית

מאת עפרה ישועה-ליית
הוצאת מעריב, 2011

eretz_brit_2